TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK OSTRAVA

WEB SURAN

Sociální sítě

TVORBA A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

___________WEB SURAN LOGO___________

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatelem webu a správcem osobních údajů (dále jen správce) dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je:
Karel Šurányi, IČ: 06985513
adresa: Kyjovice 230, PSČ 747 68
email: karel.suranyi@websuran.cz
mobil: +420 604 572 287.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě platného právního důvodu (viz. dále), především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností nebo uděleného souhlasu.

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽTIÍ


Zpracovávané osobní údaje získám od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, poptávky nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, webové katalogy firem apod.)

Při komunikaci s klienty zpracovávám tyto údaje:

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo

Veškeré informace shromažďuji za účelem vyřízení poptávky/dotazu a pro zpracování požadavku, pokud se stanete mým klientem. Údaje nejsou ukládány do žádné databáze. Pokud se mým klientem nestanete, jsou neprodleně smazány. Tyto informace eviduji z titulu Oprávněný zájem.

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ, sídlo firmy, adresa, datum narození ...

Jste-li mým klientem, potřebuji fakturační údaje pro plnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto informace využiji také pro možnost komunikace v průběhu plnění smlouvy. V tomto případě nezbytné údaje sbírám z titulu Plnění smlouvy. Informace nutné k Plnění smlouvy, závazků a záruk z ní plynoucí, eviduji po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

IP adresy, údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce

Tyto údaje eviduji z titulu Oprávněný zájem pro běžnou analýzu návštěvnosti, odhalování chyb na serveru, prevenci podvodů a útoků na server a vylepšování uživatelského prostředí. Nejsou shromažďovány demografické údaje. Těmito údaji nelze identifikovat konkrétního návštěvníka stránek. Tyto informace jsou automaticky mazány nejdéle po 26 měsících.

3. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Technicky zabezpečuji získané osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, které brání získání či zneužití získaných osobních údajů, zejména zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. K osobním údajům mám přístup pouze správce osobních údajů.

Používá-li zákazník vlastní hosting, je povinen mít zajištěnou ochranu dat správcem daného hostingu. Používá-li zákazník hosting zřízený mnou, jsou data fyzicky uložena v datových centrech firmy ONEsolution s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika.

Správce zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje.

4. ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ


a) splnění smlouvy

b) plnění právní povinnosti

c) oprávněný zájem, tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje zpracovávám za účelem informování o aktuálních trendech a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti apod.)

d) udělení souhlasu např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb třetích osob

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracování vašich osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

* dodavatelé externích služeb

* provozovatelé serverů či provozovatelé technologií, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb


V případě uzavření a plnění smlouvy, mohou vaše osobní údaje zpracovávat také:

* webhostingoví partneři a další poskytovatelé služeb a technologií

* na vyžádání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy

6. VAŠE PRÁVA


V rámci zpracování osobních údajů máte právo:

* požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám

* požadovat vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů

* vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

* požadovat výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování

* odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů

* v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů